Banner Top

Khu vực Hà Nội

Quận Đống Đa

 

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ

           QUẬN 

1   NT Nghĩa Hùng  043 5725239  TT 106B6 Phạm Ngọc Thạch  Đống Đa
2 NT MThủy 1     0942 031 979  101 Thái Thịnh  Đống Đa
NT MThủy 2   0942 031979  92 Ngô Thái Thịnh  Đống Đa
NT Đức Anh  0422020577  52 Pháo Đài Láng  Đống Đa
 NT Tấn Phúc     0163 2995868      101 M11 Ngô 91 Nguyễn chí Thanh  Đống Đa
  NT Việt Dũng    26 Ngô 151 Thái Hà  Đống Đa
   PK BS Thông     45 Hoàng Ngân  Đống Đa
    NT Tư Nhân              172 Thái Thịnh  Đống Đa