Banner Top

Khu vực Hà Nội

Huyện Đông Anh

STT

TÊN NHÀ THUỐC

ĐỊA CHỈ

QUẬN

GHI CHÚ

1

NT Tư Nhân

63 Tổ 11 Phúc Đồng

Long Biên

 

2

NT Hồng Minh

32 Lô 8 Tái Định Cư

Long Biên

 

3

NT Lương Linh

14/264 Ngoc Thụy

Long Biên

 

4

NT Minh Tâm

640 Nguyễn Văn Cừ

Long Biên

 

5

NT Nam Vi

Kiot 1 Chợ Gia Quất

Long Biên

 

6

NT Quang Anh

59/528 Ngô Gia Tự

Long Biên

 

7

NT Tư Nhân

Số 2 Ngõ 96 Tổ 15 Thượng Thanh

Long Biên

 

8

QT Cương Giang

Cầu Vượt Phú Thụy

Long Biên

 

9

QT Ngọc Diệp

Phố Sủi

Long Biên

 

10

QT Như Ý

261 Voi Phục

Long Biên

 

11

NT Dung Thịnh

55 Tổ 7 TT Đông Anh

Đông Anh

 

12

NT Tư Nhân

44 Tổ 29 TT Đông Anh

Đông Anh

 

13

NT Hà Duy

Chợ Cổ Điển Đông Anh

Đông Anh

 

14

NT Hồng Liên

Chợ Ga Tổ 13 TT Đông Anh

Đông Anh

 

15

NH Hoa Sơn

Thôn Tiền-Dục Tú-Đông Anh

Đông Anh

 

16

NT Hồng Thắm

Vân Trì Đông Anh

Đông Anh

 

17

NT Liên

18 Cụm Dân cư 16 TT Đông Anh

Đông Anh

 

18

QT Tư Nhân

Số 1 Dục Tú

Đông Anh

 

19

NT Lê Hoa

Tổ 28 TT Đông Anh

Đông Anh

 

20

NT Minh Trang

Số 20 Tổ 55 TT Đông Anh

Đông Anh

 

21

NT Nhật Linh

Tổ 37 Đông Anh

Đông Anh

 

22

NT Nhung Nhung

Tổ 43 Đông Anh

Đông Anh

 

23

NT Hapharco

Chi Nhánh 7 Chợ Tó Đông Anh

Đông Anh

 

24

NT Tư Nhân

Trạm Y Tế Xã Kim Nỗ

Đông Anh

 

25

NT Thu Hương

Chợ Ống Đông Anh

Đông Anh

 

26

NT ĐỖ Thị Yến

Chợ Kim Xuân Nội

Đông Anh

 

27

NT Yến Trang

258 Tổ 37 TT Đông Anh

Đông Anh

 

28

QT Hà Anh

147 Vân Trì Đông Anh

Đông Anh

 

29

QT Ánh Tuyết

Chợ Kim Xuân Nội

Đông Anh

 

30

QT Quý Phương

Việt Hùng Đông Anh

Đông Anh

 

31

NT CHị Lý

Việt Hùng Đông Anh

Đông Anh